DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

khoivd 16:22 - 29/09/2017 Xử lý sự cố thường gặp Comments

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:

     
         You can only add a certificate if you own the ip you are using
       
          Info for Admins: Assigning an owned IP

 

Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn cần sử dụng 1 IP riêng cho tài khoản cần cài đặt SSL hoặc kích hoạt SNI trong DirectAdmin, nếu bạn chưa kích hoạt SNI, DirectAdmin sẽ báo lỗi như trên.

 

Thực hiện như sau:

 

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
  2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
  4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin
Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM