Kiến thức - Trang 9

  • Đăng ký tên miền và hệ thống tên miền ngược

    Hệ thống tên miền thông thường cho phép chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP. Trong thực tế, một số dịch vụ Internet đòi hỏi hệ thống máy chủ DNS phải có chức năng chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền. Tên miền ngược ra đời nhằm phục vụ mục đích này.

  • Quy trình xử lý khiếu nại

    Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật.

  • Một số văn bản pháp lý liên quan đến tên miền

    Một số quy định cần biết về việc đặt tên miền mà có thể bạn sẽ cần đến nếu bạn có cho mình nhu cầu tạo 1 website...

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM