Kiến thức - Trang 9

 • Những lợi thế khi đăng ký sử dụng tên miền Việt Nam

  Tên miền quốc gia là: một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên miền quốc gia dài 2 ký tự, và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia. Việc tạo ra và ủy quyền cho các tên miền quốc gia được thực hiện bởi Tổ chức cấp phát

 • Hồ sơ đăng ký tên miền .VN bao gồm những gì?

  Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán và người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số CMND của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký.

 • Có bí quyết nào để tôi lựa chọn tên miền tốt không?

  Việc lựa chọn tên miền tương tự như việc chọn tên thương hiệu của bạn. Tên miền chính là danh tính của bạn trên Internet. Chắc chắn rằng bạn muốn tên miền của mình không chỉ phù hợp với mục đích sử dụng mà còn phải dễ dàng tìm kiếm và phát triển được thương hiệu của mình. Để tên miền có ấn tượng và hiệu quả, có một số bí quyết sau bạn có thể tham khảo nhé.

 • Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

  Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server ,2 máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi "địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc(root name server) quản lý các yêu cầu về TLD (tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v ...). Họ sẽ trả lời với các máy chủ name server có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó.

 • Đăng ký tên miền và hệ thống tên miền ngược

  Hệ thống tên miền thông thường cho phép chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP. Trong thực tế, một số dịch vụ Internet đòi hỏi hệ thống máy chủ DNS phải có chức năng chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền. Tên miền ngược ra đời nhằm phục vụ mục đích này.

 • Quy trình xử lý khiếu nại

  Mọi vấn đề về thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, đúng các quy định của pháp luật.

 • Một số văn bản pháp lý liên quan đến tên miền

  Một số quy định cần biết về việc đặt tên miền mà có thể bạn sẽ cần đến nếu bạn có cho mình nhu cầu tạo 1 website...

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM