Kiến thức tên miền

 • Tư vấn chọn tên miền đẹp

  Thời đại công nghệ thông tin phát triển cực nhanh như ngày nay thì vấn đề tên miền cực kỳ quan trọng.

 • Ỹ nghĩa các phần mở rộng của tên miền có thể bạn chưa biết ?

  Như bạn đã biết, tên miền gồm có 2 phần ngăn cách nhau bởi dấu chấm “.” là phần tên và phần mở rộng ( Hay còn gọi là “đuôi” tên miền ). Một cách nói khác là tên miền bao gồm phần tiền tố và hậu tố

 • Tên miền là gì ? Tổng quan về tên miền

  Tên miền (Domain Name) là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet thông qua tên tương ứng với địa chỉ IP của máy tính đó. Việc nhận dạng này được thực hiện thông qua hệ thống tên miền (Domain Name System - DNS).

 • Tên miền quốc tế có thật sự rẻ?

  Hiện nay tên miền quốc tế được phát triển với số lượng lớn hơn rất nhiều so với tên miền quốc gia .vn

 • Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

  Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server ,2 máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi "địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc(root name server) quản lý các yêu cầu về TLD (tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v ...). Họ sẽ trả lời với các máy chủ name server có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM