Kiến thức tên miền

  • Tên miền quốc tế có thật sự rẻ?

    Tên miền quốc tế có thật sự rẻ?

    Hiện nay tên miền quốc tế được phát triển với số lượng lớn hơn rất nhiều so với tên miền quốc gia .vn

  • Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

    Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

    Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server ,2 máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi "địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc(root name server) quản lý các yêu cầu về TLD (tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v ...). Họ sẽ trả lời với các máy chủ name server có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó.

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM