Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Liên hệ chúng tôi

Khi cần trợ giúp từ DIM, bạn có thể Gửi yêu cầu bằng cách tạo hỗ trợ mới hoặc liên hệ với DIM qua Email, số điện thoại để được hỗ trợ giải đáp. Khi cần kiểm tra toàn bộ lịch sử quá trình tiếp nhận và phản hồi bạn hãy chọn Kiểm tra tình trạng hỗ trợ.

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Tạo hỗ trợ mới

Kiểm tra tình trạng hỗ trợ

Kiểm tra tình trạng

Liên hệ DIM SUPPORT

Email: supportdim.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng (0222) 3844 900

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM