Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Liên hệ chúng tôi

Khi cần trợ giúp từ DIM, bạn có thể Gửi yêu cầu bằng cách tạo hỗ trợ mới hoặc liên hệ với DIM qua Email, số điện thoại để được hỗ trợ giải đáp. Khi cần kiểm tra toàn bộ lịch sử quá trình tiếp nhận và phản hồi bạn hãy chọn Kiểm tra tình trạng hỗ trợ.

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Tạo hỗ trợ mới

Kiểm tra tình trạng hỗ trợ

Kiểm tra tình trạng

Liên hệ với DIM SUPPORT

Email: supportdim.vn

Tổng đài hỗ trợ khách hàng 0222 3844900

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM