Xử lý sự cố thường gặp

  • Lỗi SSL trên Chrome thì xử lý như nào?

    Nguyên nhân dẫn đến lỗi SSL trên Chrome là do thời gian bạn đặt trên thiết bị không chính xác với thời gian thực trên Web mà bạn đang kết nối. Nói đơn giản hơn là bạn đang đặt sai giờ hoặc sai múi giờ trên máy tính. Chính vì vậy để khắc phục lỗi SSL phát sinh trên trình duyệt Chrome khi bạn truy cập vào facebook, gmail, hay google thì bạn cần cài đặt lại ngày và giờ.

  • DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

    Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau: You can only add a certificate if you own the ip you are using Info for Admins: Assigning an owned IP

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM