Hướng dẫn - thủ thuật

  • [Chữ ký số] Cài đặt sử dụng chữ ký số trên Outlook - DIM

    trong Outlook, bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho các thư email của mình. Bạn có thể đưa vào văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hay thậm chí là một hình ảnh về chữ ký viết tay của mình. Bạn có thể thiết lập chữ ký đó để chúng được tự động thêm vào mọi thư đi hoặc bạn có thể chọn thư có kèm theo chữ ký.

  • Hướng dẫn cài đặt SSL trên Nginx Webserver

    Tập tin dạng tenmien.zip từ hệ thống qua email bạn đăng ký, trong tập tin nén bạn sẽ nhận được 2 tập tin, 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA).

  • Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ ssl trên share ip directadmin !

    Theo đúng nguyên tắc 1 chứng chỉ ssl chỉ tương thích với 1 ip riêng chưa dùng với ssl nào . Tuy nhiên khi bạn dùng directadmin và gán cho ip đó

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM