Chuyển đổi nhà đăng ký

  • Tên miền .VN được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

    Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày

  • Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

    Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm

  • Chuyển đổi nhà đăng ký

    Quý khách yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code). Cung cấp thông tin tên miền và mã xác thực tên miền đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi tên miền về nhà đăng ký (Cung cấp các thông tin sở hữu cần thiết). Không mất phí chuyển đổi.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM