SSL - Bảo mật

 • [Chữ ký số] Cài đặt sử dụng chữ ký số trên Outlook - DIM

  trong Outlook, bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho các thư email của mình. Bạn có thể đưa vào văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hay thậm chí là một hình ảnh về chữ ký viết tay của mình. Bạn có thể thiết lập chữ ký đó để chúng được tự động thêm vào mọi thư đi hoặc bạn có thể chọn thư có kèm theo chữ ký.

 • Lỗi SSL trên Chrome thì xử lý như nào?

  Nguyên nhân dẫn đến lỗi SSL trên Chrome là do thời gian bạn đặt trên thiết bị không chính xác với thời gian thực trên Web mà bạn đang kết nối. Nói đơn giản hơn là bạn đang đặt sai giờ hoặc sai múi giờ trên máy tính. Chính vì vậy để khắc phục lỗi SSL phát sinh trên trình duyệt Chrome khi bạn truy cập vào facebook, gmail, hay google thì bạn cần cài đặt lại ngày và giờ.

 • DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

  Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau: You can only add a certificate if you own the ip you are using Info for Admins: Assigning an owned IP

 • Hướng dẫn cài đặt SSL trên Nginx Webserver

  Tập tin dạng tenmien.zip từ hệ thống qua email bạn đăng ký, trong tập tin nén bạn sẽ nhận được 2 tập tin, 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA).

 • Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ ssl trên share ip directadmin !

  Theo đúng nguyên tắc 1 chứng chỉ ssl chỉ tương thích với 1 ip riêng chưa dùng với ssl nào . Tuy nhiên khi bạn dùng directadmin và gán cho ip đó

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM