[Chữ ký số] Cài đặt sử dụng chữ ký số trên Outlook - DIM

[Chữ ký số] Cài đặt sử dụng chữ ký số trên Outlook - DIM

DIM GROUP 16:54 - 29/09/2017 Hướng dẫn - thủ thuật Comments

 

Tạo chữ ký của bạn và chọn thời gian Outlook thêm chữ ký vào thư của bạn

 

 

QUAN TRỌNG: Nếu bạn có tài khoản Microsoft Office 365, đồng thời sử dụng Outlook và Outlook trên web hoặc Outlook trên web dành cho doanh nghiệp, bạn cần phải tạo một chữ ký cho mỗi ứng dụng. Để tạo và sử dụng chữ ký email trong Outlook Web App, hãy xem mục Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App.

 

Nếu bạn muốn xem cách thức hoàn tất hoạt động đó, đi thẳng tới video bên dưới.

 

1.Tạo một thông điệp email mới.

 

2.Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Chữ ký > Chữ ký.

 

 

9

 

3.Dưới Chọn chữ ký để chỉnh sửa, chọn Mới và trong hộp thoại Chữ ký Mới, nhập tên cho chữ ký.

 

4.Bên dưới Chọn chữ ký mặc định, đặt các tùy chọn sau cho chữ ký của bạn:

 

  • Trong danh sách Tài khoản e-mail, chọn tài khoản email để liên kết với chữ ký. Bạn có các chữ ký khác cho từng tài khoản email.

  • Trong danh sách Thư mới, chọn chữ ký bạn muốn tự động thêm vào mọi thư email mới. Nếu bạn không muốn tự động ký các thư email mới của mình, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

  • Trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, chọn chữ ký mà bạn muốn tự động được thêm (tự động ký) khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Nếu không, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

5.Dưới Chỉnh sửa chữ ký, nhập chữ ký, rồi chọn OK.

 

10

 

GHI CHÚ: 

 

  • Bạn có thể tạo khối chữ ký tương tự như trong ảnh chụp màn hình. Thêm nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như công việc hoặc chức vụ và số điện thoại, bên dưới tên bạn (chữ ký).

  • Bạn có thể thay đổi giao diện của bất kỳ văn bản nào mà bạn thêm vào bằng cách sử dụng thanh công cụ định dạng mini bên trên hộp văn bản. Bạn cũng có thể thêm các biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội và liên kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn siêu kết nối vào Facebook và Twitter trong chữ ký email của bạn.

  • Khi bạn tạo chữ ký, Outlook không thêm chữ ký vào thư mà bạn đã mở ở Bước 1, ngay cả khi bạn đã chọn áp dụng chữ ký cho mọi thư mới. Bạn sẽ phải thêm thủ công chữ ký vào thư này.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM