Chuẩn bị nội dung website như thế nào?

Chuẩn bị nội dung website như thế nào?

DIM GROUP 15:50 - 30/09/2017 Các bước thiết lập website Comments

Thông thường một website có những nội dung sau: 
• Trang chủ: giới thiệu chung về những hình ảnh, thông tin mới nhất, đẹp nhất, ấn tượng nhất 
• Trang giới thiệu: bài viết và hình ảnh giới thiệu về công ty, lịch sử phát triển, thành tựu... 
• Trang dịch vụ/sản phẩm: giới thiệu, liệt kê tóm tắt về từng SP, dịch vụ công ty cung cấp 
• Trang liên hệ: cung cấp địa chỉ, tel, email cho khách hàng liên hệ công ty 
Nếu anh/chị có yêu cầu gì đặc biệt hơn thì sẽ phải chuẩn bị cho những nội dung và hình ảnh minh họa cho những phần đó.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM