Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

DIM GROUP 17:30 - 29/09/2017 Xử lý sự cố thường gặp Comments

Trường hợp quý khách gặp tình trạng không start được Apache httpd, check error log của Apache thì báo lỗi No space left on device.

 

  • #tail -100 /var/log/httpd/error_log

15

Quý khách thao tác như sau để khắc phục.

 

Bước 1: Thực hiện lệnh #ipcs -s

 

14

Bước 2: Nếu hình trên xuất hiện nhiều record, thao tác lệnh sau để xóa

 

  • #for i in `ipcs -s | awk '/apache/ {print $2}'`; do (ipcrm -s $i); done
Bước 3: Thêm các giá trị sau vào kernel để chắc chắn tình trạng này không diễn ra nữa.
  • #echo "kernel.msgmni = 1024" >> /etc/sysctl.conf
  • #echo "kernel.sem = 250 256000 32 1024" >>  /etc/sysctl.conf
Bước 4: Thực hiện lệnh sau để lưu thay đổi.
  • #sysctl -p
Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM