Hướng dẫn khắc phục lỗi trắng trang admin wordpress

Hướng dẫn khắc phục lỗi trắng trang admin wordpress

DIM GROUP 15:20 - 29/09/2017 Xử lý sự cố thường gặp Comments

Chào các bạn,

Hiện nay có nhiều bạn sử dụng mã nguồn wordpress tuy nhiên gặp lỗi trắng trang khi truy cập admin. Hoặc khi sử dụng trong mã nguồn mà cần nâng tham số memory_limit thì các bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây.

 

 

Cách 1: Thực hiện điều chỉnh trong PHP.INI nếu các nhà cung cấp hỗ trợ hoặc bạn quản lý máy chủ, chèn thêm các đoạn code dưới đây:

 

output_buffering = On

memory_limit = 64M

Tham số 64MB bạn có thể tùy biến dựa vào máy chủ để cấp lượng RAM tối đa cho bộ mã nguồn đó đảm bảo sử dụng được ổn định hơn.

 

Cách 2: Tăng tham số memory_limit trong file .htaccess.

 

Một số nhà cung cấp sẽ không hỗ trợ điều chỉnh trong tham số trên, tuy nhiên chúng ta cũng thêm vào nếu được hỗ trợ thì lỗi của bạn sẽ được khắc phục ngay.

php_value memory_limit 64M

php_value output_buffering On

 

Cách 3: Điều chỉnh trong file wp-config.php 

 

define('WP_MEMORY_LIMIT', '64MB');

* Lưu ý: Tham số 64MB chỉ là tượng trưng vì vậy các bạn có thể thay thế để sử dụng cho hợp lý nhé.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM