Khắc phục thông báo Deprecated

Khắc phục thông báo Deprecated

DIM GROUP 09:17 - 30/09/2017 Xử lý sự cố thường gặp Comments

Khi gặp thông báo này, nghĩa là hàm session_register của bạn đã cũ so với phiên bản PHP trên máy chủ bạn đang dùng, vì vậy sẽ không được hỗ trợ trong tương lại, bạn nên sử dụng $_SESSION["name"] thay cho hàm trên. Hoặc bạn có thể tắt thông báo trên bằng cách chèn vào đoạn code sau:

 

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & E_WARNING);

 

Hoặc khắc phục như sau:

 

Tìm dòng có chứa:

 

        session_register("tên");

 

thay bằng

 

        $_SESSION['tên'] = $tên;

 

Chúc các bạn thành công.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM