Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

DIM GROUP 09:43 - 29/09/2017 Chuyển nhượng tên miền Comments

Tên miền bị hết hạn sử dụng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng thực hiện (vi phạm Điểm C khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT . Vì vậy các bên tham gia chuyển nhượng phải thực hiện nộp phí gia hạn và đảm bảo hiện trạng hoạt động bình thường của tên miền trong suốt quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM