Tôi muốn thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp cho tên miền tinnongtrongngay.com, như vậy tôi có cần đăng ký thêm tên miền .vn không?

Tôi muốn thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp cho tên miền tinnongtrongngay.com, như vậy tôi có cần đăng ký thêm tên miền .vn không?

DIM GROUP 11:01 - 29/09/2017 Các vấn đề khác Comments

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT: “Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam’’. Như vậy, bạn phải sử dụng ít nhất 01 tên miền .vn cho trang thông tin điện tử tổng hợp tinnongtrongngay.com của mình và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM