Trung tâm hỗ trợ khách hàng

  • Hướng dẫn tạo khách hàng

    Tại trang quản lý khách hàng bạn có thể lưu lại thông tin khách hàng như tên, email, số điện thoại . Từ danh sách khách hàng này bạn có thể theo dõi được sức mua của khách hàng tiềm năng và tìm hiểu được nhu cầu của người mua hàng.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM