Hướng dẫn tạo khách hàng

Hướng dẫn tạo khách hàng

DIM GROUP 17:12 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1:  Truy cập website quản trị, click vào Khách hàng và chọn danh sách Khách hàng

 

kh

 

Bước 2: Tại trang hiển thị Quản lý khách hàng, click nút "Thêm mới"

 

add

 

Bước 3: Tại trang Thêm mới khách hàng

 

- Điền Tên khách hàng, Email, Điện thoại, Địa chỉ Ghi chú

 

 kh_add

 

- Click vào nút "Thêm mới" để hoàn thành viêc thêm khách hàng

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM