Chuyển đổi nhà đăng ký

Chuyển đổi nhà đăng ký

DIM GROUP 17:31 - 28/09/2017 Chuyển đổi nhà đăng ký Comments

 

CHUYỂN ĐĂNG KÝ VỀ CHÚNG TÔI

 

 

A. Tên miền Việt Nam:

 

Quý khách yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Cung cấp thông tin tên miền và mã xác thực tên miền đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi tên miền về nhà đăng ký (Cung cấp các thông tin sở hữu cần thiết).

Không mất phí chuyển đổi.

 

B. Tên miền Quốc Tế:

 

Quý khách yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Cung cấp thông tin tên miền và chủ thể tên miền đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Check email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi (Quý khách cần kiểm tra email whois hiện tại phải là địa chỉ email mà Quý khách có thể check được).

 

Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm và hoàn thiện thủ tục chuyển đổi tên miền về chúng tôi (Cung cấp các thông tin sở hữu cần thiết).

 

3

 

CHUYỂN TỚI ĐĂNG KÝ KHÁC

 

Nếu quý khách có nhu cầu cần chuyển đổi tên miền của quý khách đến nơi quản lý khác (nghĩa là chúng tôi không quản lý nữa). Hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được mở khóa tên miền và nhận mã xác thực tên miền (Auth-Code).

 

*Lưu ý: Quý khách phải cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh quyền quản lý sở hữu tên miền của mình. Ngoài ra, sau khi quý khách nhận được mã xác thực tên miền (Auth-Code), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố của tên miền nếu không may bị kẻ xấu ăn cắp mã (Auth-Code).

 

Điều kiện chuyển đổi:

  • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
  • Tên miền đăng ký sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
  • Quý khách kiểm tra tên miền không bị lock (trạng thái active).
  • Quý khách chủ động theo dõi việc chuyển đổi tên miền đến khi chuyển đổi hoàn thành.
  • Thời gian chuyển đổi nhà đăng ký sau khi nhận đầy đủ yêu cầu đối với tên miền Việt Nam từ 3-5 ngày, tên miền Quốc tế từ 5-7 ngày.
Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM