Tên miền .VN được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

Tên miền .VN được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

DIM GROUP 08:30 - 29/09/2017 Chuyển đổi nhà đăng ký Comments

Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và trước 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM