Email marketing

Email marketing

DIM GROUP 17:25 - 30/09/2017 Email Marketing Comments

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và Thương mại điện tử, ngày nay người ta đã tận dụng các ưu điểm của Email để ứng dụng vào công việc kinh doanh trên Internet và hình thức này đã mang lại hiệu quả khá tốt.

 

Vậy hình thức marketing bằng email là gì? Tại sao lại hiệu quả như vậy?

 

Marketing bằng email là một hình thức mà người Marketing sử dụng Email, sách điện tử hay Catalogue điện tử để gửi đến cho khách hàng, thúc đẩy và đưa khách hàng đến quyết định thực hiện việc mua các sản phẩm của họ.

 

Hoạt động Marketing bằng Email gồm 2 hình thức:

 

     1. Email Marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất. 
      2. Email Marketing không được sự cho phép của người nhận (Unsolicited Email Marketing hay Unsolicited Commercial Email - UCE) còn gọi là Spam. Đây là hai hình thức Marketing bằng Email đầu tiên xuất hiện trên Internet.

 

Những tính năng nổi bật của Email Marketing:

 

*Quản lý danh sách Email Marketing:

 

  - Tải lên danh sách người đăng ký sẵn có của bạn một cách trực tiếp.

  - Dễ dàng quản lý nhóm Mail.

 

*Theo dõi thống kê chi tiết chiến dịch Email Marketing:

 

 - Bao nhiêu Email được gửi đi.

 - Bao nhiêu người nhận được.

 - Bao nhiêu Email được mở.

 - Bao nhiêu  người click vào liên kết trong Email.

 

*Gửi những Email Marketing với nội dung cá nhân hóa:

 

 - Chỉ gửi cho những người đăng ký với PostCode 2000.

 - Chỉ gửi cho những người đăng ký hơn 21 tuổi.

 - Chỉ gửi cho những người đăng ký là Nữ giới.

 - ……..

 

*Tạo các Email Marketing HTML chuyên nghiệp:

 

 - Lựa chọn mẫu Email có sẵn.

 - Quản lý ảnh nhúng trong Email.

 - Trình soạn thỏa Email HTML.

 

Thu nhập dữ liệu qua Survey:

 

 Tạo các cuộc thăm dò & gửi tới hàng ngàn khách hàng một cách nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu ngay chiến dịch Quảng Cáo Trực tuyến trước khi các đối thủ cạnh tranh của bạn bắt đầu.

 

2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM