Hướng dẫn cấu hình tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS trên Apache

Hướng dẫn cấu hình tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS trên Apache

DIM GROUP 15:54 - 29/09/2017 Hướng dẫn - thủ thuật Comments

Hiện nay nhu cầu sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website đang khá phổ biến do Google đã tăng thêm trọng số ranking cho những site này. Sau khi cài đặt SSL thành công, làm thế nào để redirect tất cả link từ HTTP sang HTTPS trên Apache

 

Mở file .htaccess và tìm đoạn sau:

RewriteEngine On

Nếu không tìm thấy đoạn trên, bạn cần thêm vào file cấu hình. Sau đó, thêm vào đoạn sau đây ngay phía sau: 

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM