Tên miền - Trang 3

 • Thủ tục đổi chủ thể domain .vn ( to chuc hay ca nhan doi ten )

  Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định( Mẫu Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền). Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp. Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

 • Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

  Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?... Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn... Việc đổi tên chủ thể tên miền theo quy định là miễn phí.

 • Tên miền .VN hết hạn - 42 ngày thì tôi có được đóng phí gia hạn cho tên miền nữa không?

  Kể từ ngày tên miền hết hạn, bạn có thêm 35 ngày nữa để thực hiện đóng phí gia hạn cho tên miền. Sau khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị thu hồi, bạn không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

 • Khi tôi đóng phí duy trì thì thời gian hết hạn của tên miền được tính như thế nào? Có phải lại được tính từ thời điểm tôi đóng tiền hay không?

  Ngày hết hạn mới của tên miền sẽ là ngày hết hạn hiện tại cộng thêm số năm tương ứng với số năm đã yêu cầu duy trì. Điều này đồng nghĩa thời gian hết hạn tên miền tính theo ngày hết hạn + thời gian gia hạn.

 • Hướng dẫn gia hạn tên miền .VN

  Bạn gia hạn trực tiếp tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh Dim Group Việt Nam

 • Những lợi thế khi đăng ký sử dụng tên miền Việt Nam

  Tên miền quốc gia là: một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên miền quốc gia dài 2 ký tự, và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia. Việc tạo ra và ủy quyền cho các tên miền quốc gia được thực hiện bởi Tổ chức cấp phát

 • Hồ sơ đăng ký tên miền .VN bao gồm những gì?

  Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán và người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số CMND của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký.

 • Có bí quyết nào để tôi lựa chọn tên miền tốt không?

  Việc lựa chọn tên miền tương tự như việc chọn tên thương hiệu của bạn. Tên miền chính là danh tính của bạn trên Internet. Chắc chắn rằng bạn muốn tên miền của mình không chỉ phù hợp với mục đích sử dụng mà còn phải dễ dàng tìm kiếm và phát triển được thương hiệu của mình. Để tên miền có ấn tượng và hiệu quả, có một số bí quyết sau bạn có thể tham khảo nhé.

 • Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

  Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server ,2 máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi "địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc(root name server) quản lý các yêu cầu về TLD (tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v ...). Họ sẽ trả lời với các máy chủ name server có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó.

 • Đăng ký tên miền và hệ thống tên miền ngược

  Hệ thống tên miền thông thường cho phép chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP. Trong thực tế, một số dịch vụ Internet đòi hỏi hệ thống máy chủ DNS phải có chức năng chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền. Tên miền ngược ra đời nhằm phục vụ mục đích này.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM