Thủ tục đổi chủ thể domain .vn ( to chuc hay ca nhan doi ten )

Thủ tục đổi chủ thể domain .vn ( to chuc hay ca nhan doi ten )

DIM GROUP 17:21 - 28/09/2017 Thay đổi chủ thể Comments

Thủ tục chuyển đổi chủ thể domain .vn ( TH Công ty, cơ quan, cá nhân đổi tên có xác nhận cơ quan chức năng )

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

 

  1. Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định( Mẫu Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền). Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp. Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

 

  1. Ngoài  Form trên.Chủ thể là tổ chức : Nộp kèm theo bản sao có chứng thực xác nhận của cơ quan chức năng quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp + CMND ( Người thay mặt cơ quan làm thủ tục thay đổi thông tin tên miền + Người đại diện pháp luật ). Chủ thể là cá nhận thì gửi Quyết định thay đổi họ, tên của cơ quan chức năng.

PS: có trường hợp GPKD, quyết định đổi tên không thể hiện rõ thông tin đổi tên thì  quý khách hàng gửi  kèm theo các chứng từ khác liên quan đổi tên như : giấy xác nhận thu hồi con dấu, Giấy phép kinh doanh công ty cũ cùng mã số thuế công ty mới. Hoặc các quyết định đổi tên liên quan (bản sao có chứng thực xác nhận của cơ quan chức năng)

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM