Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

DIM GROUP 17:06 - 28/09/2017 Thay đổi chủ thể Comments

1. Nguyên tắc thực hiện

 

- Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT)các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

       o   Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền

       o   Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:                                                                                            

       o   Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp

       o   Tên miền hết hạn sử dụng.  

       o   Tên miền đang xử lý vi phạm

       o   Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;

       o   Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

 

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ

- Chủ thể

 

 - Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

 (1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu " Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền " quy định của NĐK.

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

(4) Ngoài mẫu đơn thay đổi tên chủ thể, Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải  nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân tùy theo phương thức nộp hồ sơ.

 

 

2

Gửi hồ sơ về NĐK

Chủ thể

 

Chủ thể nôp hồ sơ về Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình. NĐK sẽ làm việc VNNIC để thay đổi thông tin

 

3

VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ

- VNNIC (Nhóm HTTM);

- NĐK

VNNIC xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả để NĐK thực hiện:

(1) Trường hợp “hồ sơ hợp lệ”: 1/ Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền có xác nhận của chủ thể tên miền 2/ Giấy CMND của người đại diện hoặc được ủy quyền làm thủ tục thay đổi thông tin (bản sao có công chứng, hoặc bản photo có công chứng); 3/ Quyết định quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân (bản gốc hoặc bản sao có công chứng). VNNIC thực hiện.

(2) Trường hợp “hồ sơ chưa đủ sở cứ” :

Thiếu một trong số các thông tin của bộ hồ sơ hợp lệ được nêu trên đây:  VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể để bổ sung hồ sơ.

 (3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Là hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí của bộ hồ sơ hợp lệ àVNNIC thông báo cho NĐK và yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

 

4

Chủ thể kiểm tra lại thông tin về tên chủ thể mới của tên miền

Chủ thể

Sau 3 ngày, chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang WHOIS.

 

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM