Hướng dẫn cài đặt email server cho máy Android bằng ứng dụng Microsoft Outlook

Hướng dẫn cài đặt email server cho máy Android bằng ứng dụng Microsoft Outlook

DIM GROUP 15:09 - 10/10/2018 Hướng dẫn sử dụng Comments

Thiết lập thư trên máy Android sử dụng Microsoft Outlook

Trong hướng dẫn này, chúng tôi chỉ cho bạn cách thêm tài khoản email của bạn với IMAP vào ứng dụng Microsoft Outlook trên máy các máy dùng Android.

Ứng dụng có thể tải về >>tại đây<< .

Hoặc bạn có thể quét QR sau:

qr-microsoft-outlook

Microsoft Outlook

Sau khi tải xong các bạn mở ứng dụng lên:

Bước 1: Nhấn vào Bắt đầu (Get Started)

step-1

 

 

Bước 2: Nhập tài khoản email của bạn vào. Rồi nhấn Tiếp tục (Continue)

step-2

 

Bước 3: Chọn IMAP làm loại tài khoản

step-3

 

Bước 4: Nhập chi tiết tài khoản của bạn:

  • Địa chỉ Email
  • Mật khẩu
  • Tên hiển thị của tài khoản email trong ứng dụng
  • Vài mô tả cho tài khoản

Sau đó nhấn vào Cài đặt nâng cao (Advanced Setting)

step-4

 

Bước 5: Nhập thông tin cho máy chủ Nhận thư (IMAP Incoming Email Server) và Gửi thư (SMTP Outgoing Email Server)

  • Tên máy chủ lưu trữ
  • Tên người dùng (nên nhập tài khoản email)
  • Mật khẩu sử dụng cho email

Nhập thông tin xong nhấn vào tích hoàn thành cài đặt (góc trên bên phải)

step-5

 

Chú ý : Đến đây nếu có hiện thông báo Đăng nhập lỗi (Log-in Error) thì nhấn tiếp Đăng nhập (LOG-IN)

step-error

 

Bước 6: Vậy là tài khoản email đã được cài đặt thành công

step-6

Nhấn Bỏ qua (Skip) nếu không muốn thêm tài khoản khác vào ứng dụng nữa

 

step-7

Bỏ qua màn giới thiệu ứng dụng SKIP

 

step-8

Tạo thư mới

Chúc các bạn thành công.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM