Hướng dẫn cài đặt email server cho máy iPhone ( iOs 7)

Hướng dẫn cài đặt email server cho máy iPhone ( iOs 7)

DIM GROUP 15:12 - 10/10/2018 Hướng dẫn sử dụng Comments

Thêm tài khoản mail của bạn

Mở phần Settings tại giao diện chính

 

Truy cập vào mục Mail, Contacts, Calendars trong Settings

1

 

Trong mục Mail, Contacts, Calendars bấm vào mục Add Account

Tap Add Account on iPhone iOS 7.

 

Tại mục Add Account bấm chọn Other

Tap Other on iPhone iOS 7.

 

Bấm chọn Add Mail Account. để bắt đầu khai báo thông tin thiết lập tài khoản mail.

Tap Add Mail Account on iPhone iOS 7.

 

 

Nhập tên của bạn.

 

Nhập địa chỉ email vd: hello@example.com, example.com là miền của bạn được One.com lưu trữ.

 

Password là mật khẩu bạn đã chọn cho tài khoản email trong Bảng điều khiển.

 

Nhập miêu tả vd: hello@example.com.

 

Nhập hoàn tất thông tin, bấm Next

Enter email and password on iPhone iOS 7.

 

Chọn tab IMAP.

Higlight the IMAP tab on iPhone iOS 7.

 

Đối với Máy chủ thư đến, nhập imap.one.com vào Host Name.

 

Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn làm User Name, ví dụ: hello@example.com.

 

Nhập Mật khẩu bạn đã chọn cho tài khoản email trong Bảng Điều khiển.

 

Settings for incoming mail server on iPhone iOS 7.

 

Đối với Máy chủ Thư Đi, hãy nhập send.one.com vào Host Name.

 

Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn làm User Name, ví dụ: hello@example.com.

 

Nhập mật khẩu của bạn mà bạn đã tạo trong Bảng điều khiển.

 

Lưu ý điền đầy đủ các trường trong bảng.

 

Nhấn Next.

Settings for outgoing mail server on iPhone iOS 7.

 

Nhấn Save.

Tap Save on iPhone iOS 7.

 

Đồng bộ hóa các thư mục với máy chủ

 

Bước tiếp theo là đồng bộ hóa Hộp thư với máy chủ, để đảm bảo rằng các thư của bạn được lưu cả trên thiết bị và trên máy chủ.

 

Nhấn one-tutorials.

 

Tap the account you added on iPhone iOS 7.

 

Nhấn vào email bạn vừa thêm.

Tap your account again on iPhone iOS 7.

 

Nhấn vào Advanced.

Tap Advanced on iPhone iOS 7.

 

Nhấn vào Draft Mailbox và chọn Drafts.

 

Nhấn vào Sent Mailbox và chọn Sent.

 

Nhấn vào Deleted Mailbox và chọn Trash.

 

Để hoàn tất quá trình thiết lập, nhấn vào Account và Done.

 

Select folders on iPhone iOS 7.

Xin chúc mừng, bạn đã thiết lập thành công tài khoản thư One.com trên thiết bị iOS của mình.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM