Quản trị web - Trang 2

 • Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

  Để hoàn thiện một website bán hàng bạn cần phải thêm các sản phẩm lên website của mình để giới thiệu cho khách hàng biết đến các sản phẩm đó.

 • Cách tạo menu con cho danh mục

  Nếu bạn muốn khi khách hàng di chuột vào một liên kết trên thanh menu thì sẽ nhìn thấy các liên kết thả xuống thì bạn cần tạo liên kết cấp 2 cho liên kết này.

 • Sắp xếp lại thứ tự hiện thị trong danh mục

  Để thay đổi thứ tự hiển thị các danh mục trên cây menu...

 • Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục

  Trong quá trình sử dụng website, bạn có thể sửa đổi một số thông tin sau: Sửa đổi danh mục đã tạo : Sau khi bạn đã tạo trên website, bạn có thể quay lại và sửa bất kỳ lúc nào.Xóa danh mục đã tạo.

 • Hướng dẫn thêm mới một danh mục

  Khi truy cập trang quản trị website, chọn phần menu bạn sẽ thấy có MENU danh mục . Bạn có thể tạo một menu mới để giúp khách hàng dễ dàng truy cập vào các trang hoặc danh mục sản phẩm trên website của bạn.

 • Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một bài viết

  Trong quá trình sử dụng website, bạn có thể sửa đổi một số thông tin sau:Sửa đổi nội dung trong bài viết đã đăng: Sau khi bạn đăng bài viết trên website, bạn có thể quay lại và sửa bất kỳ lúc nào.Xóa bài viết đã đăng.

 • Hướng dẫn thêm mới một bài viết vào website

  Khi bạn tạo website lần đầu tiên thì mặc định website của bạn sẽ được tích hợp trang Blog liên kết và hiển thị trên website. Bạn có thể thay đổi tên của Blog và đăng bài viết đầu tiên cho website.

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM