Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

hieulc 14:50 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Sản phẩm

 

pro

 

Bước 2: Tại trang Danh sách sản phẩm, click vào nút Thêm mới

 

pro_moi 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin chung cho sản phẩm

 

+,  Điền Tên sản phẩm Chọn danh mục cho sản phẩm.

          pro_add

         

 +, Kích nút Thêm Mới để chuyển sang phần thêm Image,  Nội dung và phần Tối ưu SEO cho sản phẩm.

  • Thêm 5 ảnh sản phẩm, trạng thái Tắt/Bật và các thông khác

pro_add2

 

  • Thêm nội dung sản phẩm

pro_cont

 

  • Thêm nội dung SEO

pro_Seo

 

Bước 4: Click nút Chỉnh Sửa để thêm sản phẩm mới

 

 

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM