Cách tạo menu con cho danh mục

Cách tạo menu con cho danh mục

hieulc 14:29 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý danh mục

 

dm

 

Bước 2:  Click vào icon icon3 của danh mục mà bạn muốn tạo menu con

 

dm_con

 

- Sau khi click vào icon icon3 thì chúng ta sẽ làm đầy đủ các bước giống với phần "Hướng dẫn thêm mới một danh mục"

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM