Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một bài viết

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một bài viết

DIM GROUP 09:29 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa bài viết

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết.

 

news_add

 

Bước 2:  Click vào tiêu đề bài viết hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với bài viết mà bạn muốn sửa

 

edit

 

Bước 3: Tại trang chi tiết của bài viết bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa tiều đề và danh mục của bài viết:

 edit_tt

 

- Chỉnh sửa ảnh đại diện, mô tả, trạng thái Tắt/Bật  Số thứ tự  của bài viết

 

  • a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

- Chỉnh sửa nội dung

 

edit_content

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO

 

a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho bài viết

 

2.Xóa bài viết

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết.

 

news_add

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với bài viết mà bạn muốn xóa

 

del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM