Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một bài viết

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một bài viết

hieulc 09:29 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa bài viết

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết.

 

news_add

 

Bước 2:  Click vào tiêu đề bài viết hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với bài viết mà bạn muốn sửa

 

edit

 

Bước 3: Tại trang chi tiết của bài viết bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa tiều đề và danh mục của bài viết:

 edit_tt

 

- Chỉnh sửa ảnh đại diện, mô tả, trạng thái Tắt/Bật  Số thứ tự  của bài viết

 

  • a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

- Chỉnh sửa nội dung

 

edit_content

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO

 

a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho bài viết

 

2.Xóa bài viết

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết.

 

news_add

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với bài viết mà bạn muốn xóa

 

del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM