Hướng dẫn thêm mới một danh mục

Hướng dẫn thêm mới một danh mục

DIM GROUP 10:48 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1:  Truy cập website quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Danh mục

 

dm

 

Bước 2: Tại trang hiển thị Quản lý Danh mục, click nút "Thêm mới"

 

dm_add

 

Bước 3: Tại trang Thêm mới danh mục

- Điền Tên danh mục, chọn tính năng cho danh mục là Sản phẩm/Bài viếttrạng thái Tắt/Bật

 

 dm_add2

 

- Click vào nút "Thêm mới" để chuyển sang trang Chỉnh sửa danh mục

 

- Điền nội dung SEO

 

dm_seo

 

- Click vào nút "Chỉnh Sửa" để hoàn tất việc tạo mới danh mục.

 

Chú ý : Danh mục hiện thị theo tính năng Sản phẩm/Bài viết .

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM