Hướng dẫn thêm mới một bài viết vào website

Hướng dẫn thêm mới một bài viết vào website

DIM GROUP 08:40 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết

 

news_add

 

Bước 2: Tại trang Danh sách bài viết, click vào nút Thêm mới

 

news 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin chung cho bài viết

 

+,  Điền Tiêu đề Chọn danh mục cho bài viết.

          news_bv

         

 +, Kích nút Thêm Mới để chuyển sang phần thêm Image, Mô tả, Nội dung và phần Tối ưu SEO cho bài viết.

  • Thêm ảnh đại diện, mô tả trạng thái Tắt/Bật 

Untitled

 

  • Thêm nội dung bài viết

edit_content

 

  • Thêm nội dung SEO

a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

Bước 4: Click nút Chỉnh Sửa để thêm bài viết mới

 

 

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM