Hướng dẫn thêm mới một bài viết vào website

Hướng dẫn thêm mới một bài viết vào website

hieulc 08:40 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý bài viết

 

news_add

 

Bước 2: Tại trang Danh sách bài viết, click vào nút Thêm mới

 

news 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin chung cho bài viết

 

+,  Điền Tiêu đề Chọn danh mục cho bài viết.

          news_bv

         

 +, Kích nút Thêm Mới để chuyển sang phần thêm Image, Mô tả, Nội dung và phần Tối ưu SEO cho bài viết.

  • Thêm ảnh đại diện, mô tả trạng thái Tắt/Bật 

Untitled

 

  • Thêm nội dung bài viết

edit_content

 

  • Thêm nội dung SEO

a6d344710a8313aff7247888c39c3a77-DIM68_29092017_10

 

Bước 4: Click nút Chỉnh Sửa để thêm bài viết mới

 

 

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM