Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục

hieulc 11:16 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh sửa danh mục

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý danh mục

 

dm

 

Bước 2:  Click vào tên danh mục hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với danh mục mà bạn muốn sửa

 

dm_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa danh mục của bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Tiều đề danh mục, danh mục cha, tính năng, trạng thái Tắt/Bật, số thứ tự của danh mục:

 

 dm_edit2

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO 

 

dm_seo

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho danh mục

 

2.Xóa danh mục

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý danh mục.

 

dm

 

Bước 2: Click vào icon icon2 tương ứng với danh mục mà bạn muốn xóa

 

dm_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM