Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một danh mục

DIM GROUP 11:16 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh sửa danh mục

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý danh mục

 

dm

 

Bước 2:  Click vào tên danh mục hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với danh mục mà bạn muốn sửa

 

dm_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa danh mục của bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Tiều đề danh mục, danh mục cha, tính năng, trạng thái Tắt/Bật, số thứ tự của danh mục:

 

 dm_edit2

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO 

 

dm_seo

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho danh mục

 

2.Xóa danh mục

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý danh mục.

 

dm

 

Bước 2: Click vào icon icon2 tương ứng với danh mục mà bạn muốn xóa

 

dm_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM