Hướng dẫn cách thêm ảnh Banner

Hướng dẫn cách thêm ảnh Banner

hieulc 15:59 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1:  Truy cập website quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Banner

 

banner

 

Bước 2: Tại trang hiển thị Danh sách banner, click nút "Thêm mới"

 

banner_m

 

Bước 3: Tại trang Thêm mới banner

- Điền Tên banner, Úp ảnh, Link liên kết  và trạng thái Tắt/Bật

 

 Banner_ađ

 

- Click vào nút "Thêm mới"  để hoàn thành việc tạo banner ảnh

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM