Hướng dẫn cách chỉnh sửa Slideshow

Hướng dẫn cách chỉnh sửa Slideshow

DIM GROUP 16:43 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa Slideshow

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý slideshow.

 

slide

 

Bước 2:  Click vào hình ảnh hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với slideshow mà bạn muốn sửa

 

slide_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa slideshow có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Ảnh slideshow, Tên ảnh, Link liên kết, Trạng thái Tắt/BậtSố thứ tự :

- Chú ý:  nếu bạn muốn úp ảnh mới thì bạn phải click chuột vào nút " Tải ảnh mới" 

 

 slideshow_edit1

 

  

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho slideshow

 

2.Xóa slideshow

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý slideshow

 

slide

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với slideshow mà bạn muốn xóa

 

slideshow_del2

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM