Hướng dẫn chỉnh sửa, đổi mật khẩu và xóa tài khoản quản trị

Hướng dẫn chỉnh sửa, đổi mật khẩu và xóa tài khoản quản trị

hieulc 16:25 - 30/09/2017 Quản trị web Comments

1.Chỉnh sửa thông tin

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào icon icon4 tương ứng với tài khoản bạn muốn chính sửa.

- Bạn có thể thay đổi Tên tài khoảnEmail :

 

edit_ad

 

Bước 3: Bạn click vào nút "Chỉnh sửa " để lưu thông tin.

 

2.Đổi mật khẩu

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào icon icon5 tương ứng với tài khoản bạn muốn đổi mật khẩu.

- Bạn chỉ việc nhập Mật khẩu mới :

 

pass

 

Bước 3: Bạn click vào nút "Chỉnh sửa " để lưu mật khẩu mới.

  

3.Xóa quản trị

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với tài khoản quản trị mà bạn muốn xóa

 

ad_del 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM