Hướng dẫn chỉnh sửa, đổi mật khẩu và xóa tài khoản quản trị

Hướng dẫn chỉnh sửa, đổi mật khẩu và xóa tài khoản quản trị

DIM GROUP 16:25 - 30/09/2017 Quản trị web Comments

1.Chỉnh sửa thông tin

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào icon icon4 tương ứng với tài khoản bạn muốn chính sửa.

- Bạn có thể thay đổi Tên tài khoảnEmail :

 

edit_ad

 

Bước 3: Bạn click vào nút "Chỉnh sửa " để lưu thông tin.

 

2.Đổi mật khẩu

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào icon icon5 tương ứng với tài khoản bạn muốn đổi mật khẩu.

- Bạn chỉ việc nhập Mật khẩu mới :

 

pass

 

Bước 3: Bạn click vào nút "Chỉnh sửa " để lưu mật khẩu mới.

  

3.Xóa quản trị

 

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với tài khoản quản trị mà bạn muốn xóa

 

ad_del 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM