Hướng dẫn thêm mới quản trị viên

Hướng dẫn thêm mới quản trị viên

hieulc 16:08 - 30/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1: Truy câp vào quản trị, click vào Cấu hình và chọn Quản trị viên

 

admin

 

Bước 2: Tại trang Cấu hình > Quản trị viên, click vào nút Thêm mới

 

ad_ad 

 

Bước 3:  Thiết lập thông tin quản trị viên

 

+,  Nhập Tài khoản, Email Mật khẩu.

         

      ad  

 

Bước 4: Click nút Tạo mới để thêm quản trị viên

 

 

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM