Hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh Banner

Hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh Banner

DIM GROUP 16:13 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa Banner

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý banner.

 

banner

 

Bước 2:  Click vào hình ảnh hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với banner mà bạn muốn sửa

 

Banner_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa banner có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Ảnh banner, Tên ảnh, Link liên kết, Trạng thái Tắt/BậtSố thứ tự :

 

 banner_edit2

 

  

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho banner

 

2.Xóa banner

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý banner

 

banner

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với banner mà bạn muốn xóa

 

banner_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM