Hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh Banner

Hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh Banner

hieulc 16:13 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa Banner

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý banner.

 

banner

 

Bước 2:  Click vào hình ảnh hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với banner mà bạn muốn sửa

 

Banner_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa banner có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Ảnh banner, Tên ảnh, Link liên kết, Trạng thái Tắt/BậtSố thứ tự :

 

 banner_edit2

 

  

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho banner

 

2.Xóa banner

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý banner

 

banner

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với banner mà bạn muốn xóa

 

banner_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM