Hướng dẫn cách thêm ảnh Slideshow

Hướng dẫn cách thêm ảnh Slideshow

DIM GROUP 16:31 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

Bước 1:  Truy cập website quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý Slideshows

 

slide

 

Bước 2: Tại trang hiển thị Danh sách slideshow, click nút "Thêm mới"

 

slideshow

 

Bước 3: Tại trang Thêm mới slideshow

- Điền Tên slideshow, Úp ảnh, Link liên kết  và trạng thái Tắt/Bật

 

 slideshow_add

 

- Click vào nút "Thêm mới"  để hoàn thành việc tạo Slideshow

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM