Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một sản phẩm

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một sản phẩm

DIM GROUP 15:08 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa sản phẩm

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý sản phẩm.

 

pro

 

Bước 2:  Click vào tên sản phẩm hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn sửa

 

pro_edit

 

Bước 3: Tại trang chi tiết của sản phẩm bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa tên sản phẩm và danh mục sản phẩm:

 

 pro_edit2

 

- Chỉnh sửa 5 ảnh sản phẩm và một số thuộc tính của sản phẩm

 

  • pro_edit3

 

- Chỉnh sửa nội dung

 

pro_cont

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO

 

pro_Seo

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho bài viết

 

2.Xóa sản phẩm

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý sản phẩm

 

pro

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn xóa

 

pro_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM