Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một sản phẩm

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa một sản phẩm

hieulc 15:08 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh Sửa sản phẩm

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý sản phẩm.

 

pro

 

Bước 2:  Click vào tên sản phẩm hoặc biểu tượng icon icon tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn sửa

 

pro_edit

 

Bước 3: Tại trang chi tiết của sản phẩm bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa tên sản phẩm và danh mục sản phẩm:

 

 pro_edit2

 

- Chỉnh sửa 5 ảnh sản phẩm và một số thuộc tính của sản phẩm

 

  • pro_edit3

 

- Chỉnh sửa nội dung

 

pro_cont

 

- Chỉnh sửa nội dung SEO

 

pro_Seo

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho bài viết

 

2.Xóa sản phẩm

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Nội dung và chọn Quản lý sản phẩm

 

pro

 

Bước 2: Click vào icon  icon2 tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn xóa

 

pro_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
GIỎ HÀNG (0)

Giỏ hàng rỗng

shopping-cart empty
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM SUPPORT

DIM AGENCY

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Giỏ hàng Hỗ trợ DIM