Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa khách hàng

Hướng dẫn chỉnh sửa hoặc xóa khách hàng

DIM GROUP 17:14 - 29/09/2017 Quản trị web Comments

1. Chỉnh sửa danh mục

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Khách hàng và chọn Danh sách khách hàng

 

kh

 

Bước 2:  Click vào  biểu tượng icon icon tương ứng với khách hàng mà bạn muốn sửa

 

kh_edit

 

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa khách hàng của bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn muốn

 

- Chỉnh sửa Tên khách hàng, Email, Điện thoại, Địa chỉ Ghi chú :

 

 edit

 

Bước 4:  Click nút Chỉnh Sửa để cập nhật thông tin thay đổi cho khách hàng

 

2.Xóa khách hàng

 

Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào khách hàng và chọn Danh sách khách hàng.

 

kh

 

Bước 2: Click vào icon icon2 tương ứng với khách hàng mà bạn muốn xóa

 

kh_del

 

Bước 3:  Trong cửa sổ xác nhận hiện ra, click “OK

 

del2

Tài khoản
DIM SUPPORT
DIM GROUP

KÊNH

DIM ID

DIM VN

DIM WEB

DIM BLOG

DIM SUPPORT

MẠNG XÃ HỘI

Tài khoản Hỗ trợ DIM